Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
«Φράγμα Πλακιώτισσας, Ηράκλειο Κρήτης»

ΜΕΛΕΤΗ

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αναλύονται προσεχτικά πριν την επιλογή και το σχεδιασμό της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την καινοτομία

About Geoper icon

Ποιοι Είμαστε

Η ΓΕΩ.ΠΕΡ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008 από τους Χαράλαμπο Γκούβα (Γεωλόγο) και Χριστόφορο Καρατζάνη (Μηχανολόγο Μηχανικό, M.Sc.). Η εταιρεία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη με δυναμική παρουσία σε σημαντικά έργα υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό απασχολώντας σήμερα εικοσιπέντε (25) άτομα επιστημονικό προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Read More
About Geoper icon

Τι κάνουμε

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μελέτη, επίβλεψη, ποιοτικό έλεγχο και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλους τους τομείς ειδικότητας Γεωλόγου, Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού, με δυναμική παρουσία σε μεγάλα έργα υποδομής (δημόσια και ιδιωτικά) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Read More
About Geoper icon

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική, με γνώμονα την τεχνικο-οικονομική αρτιότητα των εκπονούμενων μελετών και παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος είναι, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των έργων, η πρόταση και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.

18

Years of Dynamic Presence

452

Completed Projects

14

Projects in Progress

466

Satisfied Customers

Γιατί να μας επιλέξετε

Η ΓΕΩ.ΠΕΡ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη, ανεξάρτητη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε σημαντικά έργα υποδομής (δημόσια και ιδιωτικά) σε όλους τους τομείς ειδικότητας Γεωλόγου, Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα ενός τεχνικού έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό του μέχρι την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του σε χρήση.

Κάθε έργο, είτε μικρής είτε μεγάλης κλίμακας, αντιμετωπίζεται ως μοναδικό με σκοπό την παροχή λύσεων τεχνικο-οικονομικά άρτιων, βιώσιμων, και ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις καινοτόμων για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. Όλες οι μελέτες και οι εν γένει παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς και ισχύουσες προδιαγραφές, με γνώμονα την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου.

Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη όλων των μελών της επιστημονικής της ομάδας, τα οποία διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία.

Η ΓΕΩ.ΠΕΡ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. διαθέτει μελετητικό πτυχίο Ε' τάξης στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες) και Α' έως Γ' τάξης πτυχία στις περισσότερες λοιπές κατηγορίες μελετών.

Read More
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
«Φράγμα Πλακιώτισσας, Ηράκλειο Κρήτης»

Dynamic presence in major infrastructure projects

Στάδια Εκπόνησης Μελετών

1

Προγραμματισμός

Καταγραφή και προγραμματισμός των ενεργειών που πρέπει να γίνουν με την κατάρτιση σχετικού χρονοδιαγράμματος.

2

Ανάλυση

Συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για την εύρεση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης.

3

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός της επιλεγείσας λύσης με την εκτέλεση υπολογισμών, τη σύνταξη τεύχους (τεχνικής έκθεσης και παραρτημάτων) και σχεδίων.

4

Παρακολούθηση

Παρακολούθηση στο στάδιο της υλοποίησης και εφαρμογής της μελέτης.

Characteristic Projects

Clients